Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


86. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 6. 2014


č. 308/RMČ/2014


k návrhu na odprodej bytových jednotek a prostorů sloužících k podnikání do osobního vlastnictví formou dražby dobrovolné elektronickéRada městské části Praha 14I. d o p o r u č u j e


1. odprodej bytových jednotek a prostorů sloužících k podnikání do osobního vlastnictví formou dražby dobrovolné elektronické, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2. uzavření smlouvy o provedení dražby dobrovolné elektronické, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


předložit návrh na odprodej bytových jednotek a prostorů sloužících k podnikání dle přílohy č. 1 tohoto usnesení do osobního vlastnictví formou dražby dobrovolné elektronické a návrh smlouvy o provedení dražby dobrovolné elektronické dle přílohy č. 2 tohoto usnesení na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14


T: 24. 6. 2014Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS