Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


86. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 6. 2014


č. 310/RMČ/2014


k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na "Výběr administrátora dobrovolné elektronické dražby"Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


1. vyloučení uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu na "Výběr administrátora dobrovolné elektronické dražby" firmu RAK CZ a.s.

2. vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na "Výběr administrátora dobrovolné elektronické dražby" firmu Gavlas, spol. s r.o.


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit prostřednictvím obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a . s. uzavření smlouvy o dílo s firmou Gavlas, spol. s r.o. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 1272/21, 110 00 na akci "Výběr administrátora dobrovolné elektronické dražby"T: 30. 6. 2014


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS