Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


86. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 6. 2014


č. 311/RMČ/2014


k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na akci "Dodání a instalace indikátorů vytápění pro registraci spotřeby tepla"Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


1. vyloučení uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu na " Dodání a instalace indikátorů vytápění pro registraci spotřeby tepla" firmy TESPO RAC spol. s r.o. a Koncept FAST s.r.o.


2. vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na " Dodání a instalace indikátorů vytápění pro registraci spotřeby tepla" firmu Ista Česká republika s.r.o.


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit prostřednictvím obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a . s. uzavření smlouvy o dílo na dodání a instalaci indikátorů vytápění pro registraci spotřeby tepla a smlouvy o dílo na provádění servisu, odečítací služby a rozúčtování tepla s firmou Ista Česká republika s.r.o. se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Jeremiášova 947, 155 00, IČ: 610 56 758 na akci "Dodání a instalace indikátorů vytápění pro registraci spotřeby tepla "

T: 30. 6. 2014
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS