Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


86. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 6. 2014


č. 312/RMČ/2014


k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na "Rekonstrukce dvou výtahů v objektu zdravotnického střediska"Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. vyloučení uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu na "Rekonstrukce dvou výtahů v objektu zdravotnického střediska" firmy č. 2 Jiří Frinta; č. 3 Dominik, s. r. o.; č. 6 CZ Lift, s. r. o.; č. 8 OTIS, a. s. a č. 10 KONE, a. s.


2. výsledné pořadí nabídek na 1. - 3. místě v bodovém hodnocení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na "Rekonstrukce dvou výtahů v objektu zdravotnického střediska"


3. uzavření smlouvy o dílo a servisní smlouvy na akci "Rekonstrukce dvou výtahů v objektu zdravotnického střediska" s firmou, která se umístila na 1. místě výsledného pořadí MSV Liberec, s.r.o., se sídlem Liberec, Kralická 79, 460 07, IČ: 613 28 952


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit prostřednictvím obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a . s. uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci dvou výtahů v objektu zdravotnického střediska, Gen. Janouška 902, Praha 9 a smlouvy o dílo - servisní smlouvy na jejich pravidelný servis ve smluvním rozsahu s firmou MSV Liberec, s. r. o., se sídlem Liberec, Kralická 79, 460 07, IČ: 613 28 952 na akci "Rekonstrukce dvou výtahů v objektu zdravotnického střediska"

T: 30. 6. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS