Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


86. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 6. 2014


č. 313/RMČ/2014


k návrhu na schválení Výroční zprávy a účetní závěrky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a . s. za rok 2013Rada městské části Praha 14 v působnosti valné hromady Správy majetku Praha 14, a .s.


I. s c h v a l u j e


1. Výroční zprávu obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a . s. za rok 2013


2. účetní závěrku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a . s. za rok 2013


II. u k l á d á

představenstvu obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a . s.


zveřejnit Výroční zprávu a účetní závěrku za rok 2013 v souladu s příslušnými právními předpisy

T: 30. 6. 2014


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová, předsedkyně představenstva SMP- 14, a . s.
Na vědomí: Ing. Eva Bažilová, ředitelka SMP- 14, a . s.