Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


86. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 6. 2014


č. 314/RMČ/2014


k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku akciové společnosti Správa majetku

Praha 14, a . s. za rok 2013Rada městské části Praha 14 v působnosti valné hromady Správy majetku Praha 14, a .s.I. s c h v a l u j e


návrh na rozdělení hospodářského výsledku akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a . s. za rok 2013 dle přílohy č. 1

II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


podepsat rozhodnutí akcionáře dle přílohy č.1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení


T: 30. 6. 2014


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: Ing. Mgr. Lucie Svobodová, předsedkyně představenstva SMP- 14, a . s.
                       Ing. Eva Bažilová, ředitelka SMP- 14, a . s.

 

Příloha č. 1

V Praze dne 2. 6. 2014

Vážená paní

Ing. Eva Bažilová
ředitelka Správy majetku Praha 14, a .s.
Metujská 907
Praha 9


Rozhodnutí akcionáře

o rozdělení zisku akciové společnosti

Správa majetku Praha 14, a .s., dosaženého

za rok 2013.

Hospodářským výsledkem za rok 2013 je zisk ve výši 732 741,38 Kč, ten bude evidován na účtu nerozdělený zisk minulých let.Bc. Radek Vondra
starosta Městské části Praha 14