Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


86. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 6. 2014


č. 315/RMČ/2014


k návrhu na úpravu Instrukce QI 42-02-04 Úprava podmínek práva svobodného přístupu k informacímRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


úpravu Instrukce QI 42-02-04 Úprava podmínek práva svobodného přístupu k informacím ode dne 3. 6. 2014

II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit vydání úpravy Instrukce QI 42-02- 04 a seznámit s ní zaměstnance Úřadu městské části Praha 14


T: 4. 6. 2014


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: vedoucí odborů