Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


86. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 6. 2014


č. 316/RMČ/2014


k dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu kanceláří uzavřenou mezi městskou částí Praha 14 a Integračním centrem Praha, o.p.s.Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu kanceláří uzavřenou mezi městskou částí Praha 14 a Integračním centrem Praha, o.p.s. dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu kanceláří uzavřenou mezi městskou částí Praha 14 a Integračním centrem Praha, o.p.s. dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

T: 2. 6. 2014


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: OHS, OŘEŠ