Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


86. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 6. 2014


č. 317/RMČ/2014


k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9Rada městské části Praha 14

I. d o p o r u č u j e

volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení


II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit na nejbližším zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 provedení volby kandidátů dle přílohy


T: 24. 6. 2014
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: OSO

 

PŘÍLOHA č. 1SEZNAM KANDIDÁTŮ NA FUNKCI PŘÍSEDÍCÍCH OBVODNÍ SOUDU PRO PRAHU 9


I. Uchazečky, které již funkci přísedících vykonávaly

1. Jana OSESKOVÁ

2. Václava BÍLÁ


II. Nová uchazečka o výkon funkce přísedících

Ivana PACLÍKOVÁ
Za správnost: Mgr. Jiří Kryštof