Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


86. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 6. 2014


č. 319/RMČ/2014


k uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově, která je součástí areálu ve vlastnictví společnosti Gamatel, s. r. o., na pozemcích parc. č. 78/3 a 78/4 v k. ú. Kyje, při ul. Stupská, s touto společnostíRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


uzavření smlouvy na dobu určitou od 6. 6. 2014 do 22. 6. 2014 o nájmu nebytových prostor v budově, která je součástí areálu ve vlastnictví společnosti Gamatel, s. r. o., na pozemcích parc. č. 78/3 a 78/4 v k. ú. Kyje, při ul. Stupská se společnost í Gamatel, s. r. o. , se sídlem V Celnici 1031/4, Praha 1 pro účely skladu se zázemím v rámci konání workshopu pro prezentaci budoucí rozhledny TRIFID pro Prahu 14

II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově, která je součástí areálu ve vlastnictví společnosti Gamatel, s. r. o., na pozemcích parc. č. 78/3 a 78/4 v k. ú. Kyje, při ul. Stupská s touto společnost í


T: 5. 6. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: OSMI, OHS