Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


86. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 6. 2014


č. 320/RMČ/2014


k účetním závěrkám včetně výsledku hospodaření a jeho rozdělení příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 14 za rok 2013Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


účetní závěrky včetně výsledku hospodaření a jeho rozdělení příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 14 za rok 2013 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit předání informací o schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 14 za rok 2013 včetně souvisejících informací a pokynů jednotlivým příspěvkovým organizacím zřizovaných městskou částí Praha 14


T: 6. 6. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, příspěvkové organizace