Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


86. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 6. 2014


č. 322/RMČ/2014


k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2014Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2014

příjmy 60.655,15 tis. Kč

výdaje 53.661,18 tis. Kč

z toho:

kapitálové 12.384,33 tis. Kč

běžné 41.276,85 tis. Kč

financování - 6.993,97 tis. Kč


2. plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2014 s hrubým hospodářským výsledkem ve výši 40.916 tis. Kč


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 informaci o plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2014

T: 24. 6. 2014Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ