Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


86. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 6. 2014


č. 324/RMČ/2014


k převodu finančních prostředků ze zdaňované činnosti městské části Praha 14 do rozpočtu městské části Praha 14Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s převodem finančních prostředků ve výši 2.388.600 Kč ze zdaňované činnosti městské části Praha 14 do rozpočtu městské části Praha 14


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 návrh k převodu finančních prostředků ze zdaňované činnosti městské části Praha 14 do rozpočtu městské části Praha 14


T: 24. 6. 2014Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ