Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


86. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 6. 2014


č. 325/RMČ/2014


k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


převod finančních prostředků ve výši 300.000 Kč z rezervního fondu do investičního fondu Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit převod finančních prostředků ve výši 300.000 Kč z rezervního fondu do investičního fondu Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006


T: 13. 6. 2014


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, ZŠ Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006