Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


86. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 6. 2014


č. 327/RMČ/2014


k návrhu na vyplacení mimořádné odměny Mgr. Haně Seifertové, ředitelce

Mateřské školy, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917 a Mgr. Janě Tůmové, ředitelce
Mateřské školy JAHODNICE, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s vyplacením mimořádné odměny Mgr. Haně Seifertové, ředitelce Mateřské školy,
Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917 a Mgr. Janě Tůmové, ředitelce Mateřské školy JAHODNICE, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218, za účast v organizačním týmu k přípravě akce "Barevné korálky", přehlídky mateřských škol zřizovaných MČ Praha 14 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


seznámit Mgr. Hanu Seifertovou, ředitelku Mateřské školy, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917 a Mgr. Janu Tůmovou, ředitelku Mateřské školy JAHODNICE, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218 s výší poskytnuté odměny


T: 14. 6. 2014


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, MŠ Chvaletická, MŠ Kostlivého