Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


86. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 6. 2014


č. 328/RMČ/2014


k návrhu na ocenění vítězů školní ankety "Ámos" základních škol městské části Praha 14 u příležitosti ukončení školního roku 2013/2014Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s návrhy ředitelů základních škol na ocenění vítězů školní ankety "Ámos" u příležitosti ukončení školního roku 2013/2014


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit ocenění vítězů školní ankety "Ámos"


T: 27. 6. 2014
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ