Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


86. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 6. 2014


č. 329/RMČ/2014


k návrhu na souhlas se zahraniční pracovní cestouRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


zahraniční pracovní cestu sociálního pracovníka pro práci s cizinci Františka Bradáče, DiS. do města Marseille ve Francii v termínu 16. - 18. června 2014 na jednání řídící komise v rámci projektu "Enhancing political participation of migrant youth" ve kterém je městská část zapojena jako partnerBc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


 
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ, OHS