Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


86. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 6. 2014


č. 330/RMČ/2014


k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku - sdružený nákup "Vybavení ZŠ a MŠ městské části Praha 14 gastrotechnikou"Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


1. zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku - sdružený nákup "Vybavení ZŠ a MŠ městské části Praha 14 gastrotechnikou"


2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku - sdružený nákup "Vybavení ZŠ a MŠ městské části Praha 14 gastrotechnikou"


II. j m e n u j e


k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku - sdružený nákup "Vybavení ZŠ a MŠ městské části Praha 14 gastrotechnikou" komisi pro hodnocení nabídek dle přílohy č. 3 - pouze v tiskové podobě


III. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit zahájení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku - sdružený nákup "Vybavení ZŠ a MŠ městské části Praha 14 gastrotechnikou"


T: 30. 6. 2014Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OSMI, OŘEŠ