Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


86. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 6. 2014


č. 331/RMČ/2014


k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce k realizaci akce "Zřízení parkovacích míst v ulici Vlčkova, k. ú. Černý Most"Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


1. zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce k realizaci akce "Zřízení parkovacích míst v ulici Vlčkova, k. ú. Černý Most"


2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce k realizaci akce "Zřízení parkovacích míst v ulici Vlčkova, k. ú. Černý Most"


II. j m e n u j e


k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce k realizaci akce "Zřízení parkovacích míst v ulici Vlčkova, k. ú. Černý Most" komisi pro hodnocení nabídek dle přílohy č. 3 - pouze v tiskové podobě


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce k realizaci akce "Zřízení parkovacích míst v ulici Vlčkova, k. ú. Černý Most"


T: 16. 6. 2014Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OŘEŠ, OPKČ