Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


86. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 6. 2014


č. 332/RMČ/2014


k vyhodnocení zjednodušeného podlimitního řízení k veřejné zakázce na dodávky pro realizaci akce "Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ Praha 14"Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce na dodávky pro realizaci akce "Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ Praha 14", zadávané formou zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení


II. r o z h o d l a


na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče SYSTRA, spol. s r. o. se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 440 12 861 k veřejné zakázce na dodávky pro realizaci akce "Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ Praha 14", zadávané formou zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. zajistit seznámení uchazečů o veřejnou zakázku na dodávky pro realizaci akce "Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ Praha 14", zadávané formou zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení s rozhodnutím zadavatele


2. zajistit uzavření SoD na dodávky pro realizaci akce "Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ Praha 14", zadávané formou zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení


T: 30. 6. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OŘEŠ, OPKČ