Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


86. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 6. 2014


č. 333/RMČ/2014


k vyhodnocení podlimitní veřejné zakázky na služby "Ostraha objektů městské části Praha 14" zadané ve zjednodušeném podlimitním řízeníRada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k podlimitní veřejné zakázce na služby "Ostraha objektů městské části Praha 14" zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení


II. r o z h o d l a


jako zadavatel podlimitní veřejné zakázky na služby "Ostraha objektů městské části Praha 14" o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče LEMESSIANA, s. r. o., IČ: 277 33 718, se sídlem Chválkovice 580, 779 00 Olomouc, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou


III. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit veškeré právní úkony vedoucí k ukončení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby "Ostraha objektů městské části Praha 14"T: 30. 6. 2014


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OHS, OŘEŠ, OPKČ