Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


86. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 6. 2014


č. 335/RMČ/2014


k podání žádosti o svěření pozemků parc. č. 594/3, 594/5, 594/11, 625/1, 625/2, 630/4, 630/5 a 2641 vše v k. ú. Hloubětín, z vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s podáním žádosti o svěření pozemků parc. č. 594/3, 594/5, 594/11, 625/1, 625/2, 630/4, 630/5 a 2641 vše v k. ú. Hloubětín, z vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit projednání návrhu žádosti o svěření pozemků parc. č. 594/3, 594/5, 594/11, 625/1, 625/2, 630/4, 630/5 a 2641 vše v k. ú. Hloubětín, z vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14 na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14


T: 24. 6. 2014
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI