Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


86. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 6. 2014


č. 336/RMČ/2014


k žádosti SVM MHMP o stanovisko ke směně části pozemku parc. č. 2846/53, k. ú. Kyje z vlastnictví hl. m. Prahy za pozemky z vlastnictví spol. AQUA SPOL, resp. B.G.M Holding mimo území MČ Praha 14Rada městské části Praha 14I. n e s o u h l a s í


se směnou části pozemku parc. č. 2846/53, k. ú. Kyje o výměře 838 m 2 z vlastnictví hl. m. Prahy za pozemky z vlastnictví spol. AQUA SPOL, resp. B.G.M Holding mimo území MČ Praha 14

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat SVM MHMP o stanovisku MČ Praha 14 ke směně podle žádosti spol. AQUA SPOL


T: 10. 6. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI