Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


86. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 6. 2014


č. 340/RMČ/2014


k udělení souhlasu s uvedením nebytových prostor objektu

městské části Praha 14, Bryksova 1002/20, Praha 9 jako sídla sportovního spolkuRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uvedením nebytových prostor objektu městské části Praha 14, Bryksova 1002/20, Praha 9, jako sídla spolku 3B sports, z. s.

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


sdělit stanovisko Rady městské části Praha 14 spolku 3B sports, z. s.


T: 16. 6. 2014Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, Praha 14 kulturní