Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


86. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 6. 2014


č. 341/RMČ/2014


k přijetí daru v podobě 2 ks venkovních fitness prvků určených pro Senior park Klánovická na pozemku parc. č. 784/3, k. ú. HloubětínRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s přijetím daru v podobě 2 ks venkovních fitness prvků (SF - 06 procvičování pasu a SF - 07 procvičování chůze) v hodnotě 118 644 Kč

II. u k l á d á

Mgr. Aleši Kudovi, zástupci starosty městské části Praha 14


předložit návrh darovací smlouvy


T: 16. 6. 2014Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Mgr. Aleš Kuda
Na vědomí: OPKČ, OSMI, OŘEŠ, ODOP