Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


86. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 6. 2014


č. 342/RMČ/2014


k hodnotící zprávě k plánu zimní údržby místních komunikací za období

od 1. 11. 2013 do 31. 3. 2014Rada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


hodnotící zprávu k plnění plánu zimní údržby místních komunikací za období 2013/2014 dle přílohy č. 1


II. u k l á d á

Mgr. Aleši Kudovi, zástupci starosty městské části Praha 14

Ing. Pavlu Šustrovi, vedoucímu odboru dopravy a ochrany prostředí


1. předložit aktualizovaný plán zimní údržby komunikací na období 2014/2015


T: 15. 9. 2014


2. důsledně připomínkovat plán zimní údržby komunikací Magistrátu hl. m. Prahy, předložený Technickou správou komunikací hl. m. Prahy na zimní období 2014 - 2015 s cílem minimalizovat negativní dopad nepříznivých klimatických podmínek pro občany městské části Praha 14


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Mgr. Aleš Kuda, Ing. Pavel Šustr
Na vědomí: ODOP