Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


88. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 30. 6. 2014


č. 394/RMČ/2014


k návrhu na revokaci usnesení č. 358/RMČ/2014 ze dne 16. 6. 2014Rada městské části Praha 14


I. r e v o k u j e


usnesení č. 358/RMČ/2014 ze dne 16. 6. 2014 o podání výpovědi z nájmu bytu pro zvlášť závažné porušení povinnosti nájemce dle § 2291, odstavec 1), 2) zákona Občanský zákoník

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat Správu majetku Praha 14, a . s. o revokaci usnesení č. 358/RMČ/2014 ze dne 16. 6. 2014T: 31. 7. 2014Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS