Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


88. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 30. 6. 2014


č. 395/RMČ/2014


k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu pro hrubé porušení povinností vyplývající z nájmu dle § 2288, odstavec 1), písmeno a) zákona Občanský zákoníkRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


podání výpovědi z nájmu bytu pro hrubé porušení povinností vyplývající z nájmu dle § 2288, odstavec 1), písmeno a) zákona Občanský zákoník dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. p o v ě ř u j e

Bc. Radka Vondru, starostu městské části Praha 14


podáním výpovědi z nájmu bytu pro hrubé porušení povinností vyplývající z nájmu dle § 2288, odstavec 1), písmeno a) zákona Občanský zákoník, to vše dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: 31. 7. 2014

Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS