Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


88. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 30. 6. 2014


č. 396/RMČ/2014


k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 19 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 19 o velikosti 1 + 0, v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 na dobu určitou 6 měsíců od 1. 8. 2014 do 31. 5. 2015 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat žadatele o prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 19 o velikosti 1 + 0, v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 na dobu určitou 6 měsíců od 1. 8. 2014 do 31. 5. 2015

T: 31. 7. 2014
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSVZ, SP Černý Most, s. r. o., podnájemce