Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


88. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 30. 6. 2014


č. 398/RMČ/2014


k souhlasu k trvalému pobytu cizího státního příslušníka v bytě domu č. p. 775, Kardašovská ul., Praha 9Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s trvalým pobytem občanky Ukrajiny v bytě domu č. p. 775, Kardašovská ul., Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat Správu majetku Praha 14, a . s. o rozhodnutí ve věci trvalého pobytu občanky Ukrajiny v bytě domu č. p. 775, Kardašovská ul., Praha 9T: 31. 7. 2014Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS