Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


88. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 30. 6. 2014


č. 399/RMČ/2014


k návrhu na souhlas se snížením nájemného pro nájemce plochy pro umístění reklamních nosičů v objektu polikliniky č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


se snížením nájemného z částky 3.000 Kč ročně včetně DPH na 1.500 Kč ročně včetně DPH za každý instalovaný reklamní nosič pro nájemce InsiderMedia s. r. o., se sídlem Na Stráži 934/17, 180 00 Praha 8, IČ: 28993217 za užívání plochy pro umístění reklamních nosičů v objektu polikliniky č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9, po skončení zveřejnění adresného záměru v případě, že nebude doručena žádná námitka či připomínka

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat nájemce prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a . s. o souhlasu se snížením nájemného za užívání plochy pro umístění reklamních nosičů v objektu polikliniky č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9T: 31. 7. 2014

Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OSMI, nájemce