Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


88. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 30. 6. 2014


č. 401/RMČ/2014


ke schválení vyjádření k odvolání společnosti OTIS a. s.Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


vyjádření k odvolání společnosti OTIS a. s. dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


II. p o v ě ř u j e

Ing. Břetislava Vodáka, zástupce starosty městské části Praha 14


zajistit prostřednictvím SMP- 14 a .s. odeslání vyjádření k odvolání společnosti OTIS a.s. dle přílohy č. 1 tohoto usneseníT: 15. 7. 2014Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS