Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


88. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 30. 6. 2014


č. 402/RMČ/2014


k informaci o provedení kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku matrik a státního občanstvíRada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


výsledek kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku matrik a státního občanství provedenou kontrolní skupinou odboru živnostenského a občanskosprávního Magistrátu hl. m. Prahy ve dnech 10. 6. 2014 a 12. 6. 2014Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14


 
Na vědomí: KT - oddělení kontroly a stížností, oddělení matriky