Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


88. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 30. 6. 2014


č. 403/RMČ/2014


k návrhu na změnu systematizace pracovních míst odboru Kanceláře starostyRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


systematizaci pracovních míst odboru Kanceláře starosty od 1. 7. 2014

II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit realizaci tohoto usnesení


T: 1. 7. 2014


Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: KT - PO