Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


88. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 30. 6. 2014


č. 404/RMČ/2014


k žádosti o částečné prominutí finančního závazku vůči MČ Praha 14Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s částečným prominutím finančního závazku Bc. Jany Štoskové vůči městské části Praha 14 (příspěvek na zvýšení kvalifikace v plné výši a 50% nákladů za čerpání studijního volna)

II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit realizaci tohoto usnesení

Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: KT - PO, OŘEŠ, OSVZ