Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


88. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 30. 6. 2014


č. 405/RMČ/2014


k doplnění usnesení č. 372/RMČ/2014 ze dne 16. 6. 2014 k návrhu připomínek městské části Praha 14 ke Konceptu odůvodnění Metropolitního plánu Prahy



Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s doplněním usnesení č. 372/RMČ/2014 ze dne 16. 6. 2014 o bod 2 v ukládací části, který zní :


2) odeslat připomínky MČ Praha 14 ke Konceptu odůvodnění Metropolitního plánu Prahy - Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy


T: 30. 6. 2014


















Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14



Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS OÚR