Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


88. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 30. 6. 2014


č. 406/RMČ/2014


k doplnění usnesení č. 373/RMČ/2014 ze dne 16. 6. 2014 k návrhu Rozvahy o území městské části Praha 14, podkladu pro IPR hl. m. Prahy k dalšímu využití při zpracovávání Metropolitního plánu, při řešení strategických a koncepčních vizí i detailních agendRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s doplněním usnesení č. 373/RMČ/2014 ze dne 16. 6. 2014 o bod 2 v ukládací části, který zní :


2) zajistit vyplnění čistopisné interaktivní mapy Rozvahy o území městské části Praha 14 prostřednictvím intuitivní on-line aplikace na stránkách IPR hl. m. Praha


T: 30. 6. 2014
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS OÚR