Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


88. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 30. 6. 2014


č. 407/RMČ/2014


k odpovědi na petici proti rozšíření (nástavbě a přístavbě) budovy na adrese Praha 9, Bojčenkova 1099/12, evidovanou pod číslem PE-6/2014, podanou dne 30. 5. 2014Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


odpověď na podání "Petice proti rozšíření (nástavbě a přístavbě) budovy na adrese Praha 9, Bojčenkova 1099/12", podané dne 30. 5. 2014 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit zaslání odpovědi na podání osobě oprávněné zastupovat petenty


T: 30. 6. 2014
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OPKČ