Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


88. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 30. 6. 2014


č. 408/RMČ/2014


k návrhu na 8. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2014Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


8. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2014

schválený rozpočet

příjmy 241.476,00 tis. Kč

výdaje 303.437,20 tis. Kč

financování 61.961,20 tis. Kč

rozpočet po 7. rozpočtovém opatření k 26. 5. 2014

příjmy 250.187,30 tis. Kč

výdaje 334.622,10 tis. Kč

financování 84.434,80 tis. Kč


rozpočet po 8. rozpočtovém opatření k 23. 6. 2014

příjmy 275.630,30 tis. Kč

výdaje 361.083,30 tis. Kč

financování 85.453,00 tis. Kč

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14


T: 23. 9. 2014
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ