Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


88. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 30. 6. 2014


č. 409/RMČ/2014


k návrhu Metodické příručky k úplatě za předškolní vzdělávání v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 14Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


znění Metodické příručky k úplatě za předškolní vzdělávání v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 14

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit seznámení všech ředitelek MŠ s Metodickou příručkou k úplatě za předškolní vzdělávání v mateřských školách


T: 31. 7. 2014
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, všechny MŠ