Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


88. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 30. 6. 2014


č. 410/RMČ/2014


na stanovení platu Mgr. Jaroslavu Šupkovi, řediteli Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


se stanovením platu Mgr. Jaroslavu Šupkovi, řediteli Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 od 1. 8. 2014

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit a předat platový výměr Mgr. Jaroslavu Šupkovi k 1. 8. 2014


T: 30. 7. 2014

Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, KT - PO, ZŠ Vybíralaova