Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


88. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 30. 6. 2014


č. 411/RMČ/2014


k souhlasu k zahraniční pracovní cestěRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


zahraniční pracovní cestu projektové manažerky Bc. Michaely Pokorné do města Stuttgart v Německu v termínu 2. - 4. července 2014 v rámci projektu SMART Training Network for Innovation and Entrepreneurship in Emerging Sustainable Economic Sectors (i.e. SMART), ve které je městská část Praha 14 jako partnerIng. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14


 
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ, OHS