Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


88. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 30. 6. 2014


č. 412/RMČ/2014


k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku SP Černý Most, s. r. o. za rok 2013Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


rozdělení hospodářského výsledku SP Černý Most, s. r. o. dosaženého za rok 2013 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


hlasovat na jednání valné hromady SP Černý Most, s. r. o. pro návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013


T: 30. 6. 2014

Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OPKČ, OŘEŠ, Boris Ležal, Mgr. Jozef Baláž