Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


88. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 30. 6. 2014


č. 414/RMČ/2014


k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku - sdružený nákup "Vybavení ZŠ a MŠ městské části Praha 14 gastrotechnikou"Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


protokol z jednání hodnotící komise a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku - sdružený nákup "Vybavení ZŠ a MŠ městské části Praha 14 gastrotechnikou"


II. r o z h o d l a

na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku - sdružený nákup "Vybavení ZŠ a MŠ městské části Praha 14 gastrotechnikou" uchazeče GASTRONOMIK KV s.r.o., IČO: 290 99 528


III. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření rámcové smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku - sdružený nákup "Vybavení ZŠ a MŠ městské části Praha 14 gastrotechnikou" s vybraným uchazečem


T: 15. 7. 2014
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OSMI, OŘEŠ