Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


88. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 30. 6. 2014


č. 415/RMČ/2014


k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku - sdružený nákup "Vybavení ZŠ a MŠ městské části Praha 14 nábytkem a lůžkovinami"Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


protokol z jednání hodnotící komise a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku - sdružený nákup "Vybavení ZŠ a MŠ městské části Praha 14 nábytkem a lůžkovinami"


II. r o z h o d l a

1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku - sdružený nákup "Vybavení ZŠ a MŠ městské části Praha 14 nábytkem a lůžkovinami" v části A (Nábytek) uchazeče MAKRA DIDAKTA s. r. o., IČ: 279 16 758


2. na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku - sdružený nákup "Vybavení ZŠ a MŠ městské části Praha 14 nábytkem a lůžkovinami" v části B (Postele a matrace) uchazeče MARATEX s. r. o., IČ: 293 92 977


3. na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku - sdružený nákup "Vybavení ZŠ a MŠ městské části Praha 14 nábytkem a lůžkovinami" v části C (Lůžkoviny a ručníky) uchazeče MARATEX s. r. o., IČ: 293 92 977


III. s c h v a l u j e


vyjádření k námitce společnosti INSGRAF s.r.o. Český Těšín, Albrechtická 164, PSČ 735 62IV. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


1. zajistit uzavření rámcových smluv pro část A, B a C veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku - sdružený nákup "Vybavení ZŠ a MŠ městské části Praha 14 nábytkem a lůžkovinami" s vybraným uchazečem

T: 15. 7. 2014


2. zajistit odeslání vyjádření k námitce společnosti INSGRAF s.r.o. Český Těšín, Albrechtická 164, PSČ 735 62


T: 4. 7. 2014
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OSMI, OŘEŠ