Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


88. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 30. 6. 2014


č. 416/RMČ/2014


k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce "Zřízení parkovacích míst v ulici Vlčkova, k. ú. Černý Most"Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


informaci o průběhu veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce "Zřízení parkovacích míst v ulici Vlčkova, k. ú. Černý Most"


II. r o z h o d l a


v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče BEVI STAV a. s., IČ 243 09 184, nám. Kinských 741/6, 150 00 Praha 5


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. informovat uchazeče o výsledku výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci akce "Zřízení parkovacích míst v ulici Vlčkova, k. ú. Černý Most"

T: 2. 7. 2014


2. zajistit uzavření smlouvy o dílo mezi městskou částí Praha 14 a uchazečem, který se umístil na prvním místě, firmou BEVI STAV a. s., IČ 243 09 184, nám. Kinských 741/6, 150 00 Praha 5

T: 15. 7. 2014

Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OŘEŠ