Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


88. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 30. 6. 2014


č. 417/RMČ/2014


k zahájení zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění k veřejné zakázce na stavební práce "Energetická úspora budovy MŠ Paculova"Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. zahájení zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění k veřejné zakázce na stavební práce "Energetická úspora budovy MŠ Paculova"


2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na stavební práce "Energetická úspora budovy MŠ Paculova"


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit zahájení zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění k veřejné zakázce na stavební práce "Energetická úspora budovy MŠ Paculova"

T: 31. 8. 2014


Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OŘEŠ