Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


88. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 30. 6. 2014


č. 418/RMČ/2014


k návrhu na zařazení investičních akcí a požadavků na finanční zdroje z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2015 a střednědobého výhledu do roku 2020 do modulu PRO - GINISRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


1. přehled investičních akcí a požadavků na finanční zdroje z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2015 do modulu PRO - GINIS dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě


2. aktualizaci investičních akcí střednědobého výhledu v modulu PRO - GINIS dle přílohy č. 3 - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit pořízení a předání dat návrhu rozpočtu na rok 2015 a aktualizaci původních požadavků střednědobého výhledu on-line cestou přímo v modulu PRO - GINIS na MHMP


T: 15. 8. 2014


Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OŘEŠ, ODOP, OHS, KT-OIT