Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


88. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 30. 6. 2014


č. 419/RMČ/2014


k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky komunikačního kabelu do pozemků parc. č. 117, 137, 140 a 144, k. ú. Černý Most, se společností

T - Mobile Czech Republic a. s.Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky komunikačního kabelu do pozemků parc. č. 117, 137, 140 a 144, k. ú. Černý Most, se společností T - Mobile Czech Republic a. s., se sídlem Tomíčkova 1, Praha 4, za cenu 14 400 Kč včetně DPH.


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky komunikačního kabelu do pozemků parc. č. 117, 137, 140 a 144, k. ú. Černý Most, se společností T - Mobile Czech Republic a. s.


T: 31. 7. 2014
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OŘEŠ