Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


88. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 30. 6. 2014


č. 420/RMČ/2014


k uzavření smluv o zřízení věcného břemene pokládky kabelového vedení do pozemku parc. č. 2801, k. ú. Kyje se společností PREdistribuce, a. s.Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením smluv o zřízení věcného břemene pokládky kabelového vedení do pozemku parc. č. 2801, k. ú. Kyje, se společností PREdistribuce, a. s., se sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 5, za cenu 1 750 Kč a 9 500 Kč bez DPH


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření smluv o zřízení věcného břemene pokládky kabelového vedení do pozemků parc. č. 2801, k. ú. Kyje, se společností PREdistribuce, a. s.T: 15. 8. 2014

Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OŘEŠ